Escoltar

Ubicació i contacte

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere
Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries
Edifici Sa Riera, Palma
catedra.violencia@uib.es
http://catedraviolencia.uib.es 

Responsable
Dra. Joana Maria Seguí Pons
Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries