Escoltar

Objectius

L'objectiu principal de la Càtedra de Violència de Gènere és promoure i desenvolupar l'ensenyament, la recerca científica i la divulgació sobre les diverses disciplines acadèmiques des d'una perspectiva de gènere i, en particular, sobre la violència contra les dones, des d'un àmbit interdisciplinari. En concret, són objectius propis de la Càtedra potenciar la defensa de la igualtat de drets i d'oportunitats de la dona i analitzar les decisions político-criminals contra la violència de gènere.

En general, i conforme aquests objectius, les accions concretes que s'engeguen des de la Càtedra són la promoció, la creació, l'impuls i el desenvolupament d'activitats que pugin contribuir a la difusió i la projecció social de la Càtedra i dels seus objectius en l'àmbit de la societat balear. Les activitats formatives i de recerca promogudes per la Càtedra són:

1. Convocatòria bianual d'un premi de recerca sobre la violència de gènere.
2. Publicació d'estudis sobre aspectes específics relacionats amb la violència de gènere (prevenció, tractament, etc.).
3. Activitats de formació i sensibilització sobre la violència de gènere adreçades a tota la comunitat universitària.
4. Jornades informatives i divulgació sobre la igualtat real entre dones i homes.
5. Altres activitats de formació i sensibilització sobre les dones i el gènere.