Activitats

ANY 2009

Per a garantir la continuïtat de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere, i en la línea de treball d'anys anteriors, el desset de juny de 2009 es va firmar el conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears, que contemplava un ajut econòmic de l'IBD a la UIB de 61.200 euros, a justificar el 10 de desembre de l'any corrent. A partir de la firma del conveni, la Càtedra va iniciar la seva labor de promoció d'activitats de formació, sensibilització i investigació sota una nova direcció: la Dra. Marta Fernández Morales havia estat nombrada nova Directora el 28 d'abril.

Durant el mes de juny l'activitat de la Càtedra es va centrar especialment en la sensibilització i la informació de la comunitat universitària sobre formació i recursos al voltant del tema de la violència de gènere. Així, es va recuperar el portal d'Internet de la Càtedra, que havia estat inactiu durant alguns mesos, i se'l va dotar de continguts, com es pot observar a l'enllaç < http://www.uib.es/ca/infsobre/portals/genere/ >. Des de llavors, la web s'actualitza regularment: habitualment cada mes, i amb major freqüència quan sorgeixen notícies, debats, informacions o esdeveniments d'interès més urgent.

El 30 de juny, tal com es contemplava en el conveni, la Càtedra convocà el seu 3r Premi de Investigació sobre Violència de Gènere, les bases del qual es varen fer públiques mitjançant la web i la distribució de pòsters i fulletons a totes les universitats espanyoles, el Ministeri de Igualtat, els Instituts de la Dona nacionals i regionals, els seminaris d'Estudis de Gènere i altres centres que es consideraren públic objectiu rellevant. La distribució de la informació es va dur a terme per part del personal de la Càtedra durant la primera quinzena del mes de juliol, i es va fer pública igualment en la roda de premsa de presentació del Màster Oficial en Polítiques de Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de la UIB (Conselleria d'Afers Socials, 16 de juliol de 2009), parcialment finançat per la Càtedra.

En aquests dos primers mesos d'activitat després de la firma del nou conveni, des de la Càtedra també es va treballar en el reforç de les xarxes de contactes i col·laboració amb altres associacions acadèmiques i institucions que treballen contra la violència de gènere en la nostra comunitat autònoma. Així, la Càtedra es va adherir de forma oficial al Pacte Palma contra la Violència de Gènere ( www.pactepalma.com ) i es varen acordar aliances de treball amb l'Associació d'Estudis de Gènere, la Oficina de Polítiques de Igualtat i el Seminari Dones i Lletres de la UIB. De fet, des del mes de juliol la Càtedra i la Oficina de Polítiques de Igualtat de la Universitat han passat a compartir espai físic (edifici Guillem Cifre, bloc C, planta baixa) i recursos com la línea telefònica i altres. Per altra banda, el Seminari Dones i Lletres ha col·laborat amb la Càtedra, entre d'altres coses, en la difusió de informació a través de taules destinades en aquest fi durant el mes de novembre.

Després de la pausa per vacances del mes d'agost a la UIB, la Càtedra va recuperar la seva activitat al setembre, amb la valuosa incorporació d'una Becària de Col·laboració, la Sra. Eva M. Vives Centelles. Per a facilitar la seva labor, des de la Càtedra es va procurar garantir un mínim equipament informàtic (inexistent fins llavors), que es va instal·lar a l'espai compartit amb la Oficina de Polítiques de Igualtat. Amb l'ajuda de la becària es va treballar durant els mesos de setembre i octubre en la preparació d'un complet programa d'activitats articulat al voltant del Dia Internacional de la No Violència contra les Dones (25 de novembre). Es va llançar una convocatòria de propostes d'accions de formació i sensibilització a tota la comunitat universitària, que es va concretar en el desenvolupament d'una activitat destinada a l'alumnat de la Universitat Oberta per a Majors (dues taules rodones i una conferència), així com d'una Jornada sobre la Violència contra la Dona a través de la Literatura (miri's en el programa adjunt). Ambdues activitats, finançades per la Càtedra amb 500 euros cada una, varen tenir un gran èxit de públic i participació (unes 120 persones en total), per la qual cosa el seu impacte es valora com molt positiu.

A més de les accions finançades a través de la convocatòria pública, la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere va dur a terme altres activitats en el darrer trimestre del any, totes elles emmarcades en la proposta de la mateixa Càtedra de declarar novembre com el Mes contra la Violència de Gènere i per la Igualtat a la UIB; proposta acceptada pel Consell de Direcció amb data 13 d'octubre. D'aquesta forma, es posaren en circulació les ja esmentades taules informatives sobre igualtat i violència contra les dones en els edificis G.M. de Jovellanos, Beatriu de Pinós, Mateu Orfila, Guillem Cifre, Anselm Turmeda i Ramon Llull. Això va garantir que l'alumnat, professorat i PAS d'aquestes ubicacions tingués accés directe al programa d'actes de la Càtedra, però també a fulletons sobre recursos per a dones maltractades i homes maltractadors, pòsters sobre conferències i altres actes al voltant del 25-N a celebrar a Mallorca, telèfons d'atenció, estadístiques, publicacions i altres materials relacionats amb la igualtat de gènere.

El dilluns 23 de novembre va tenir lloc al campus una altra de les activitats lúdico-formatives organitzades per la Càtedra dins del Mes contra la Violència de Gènere i per la Igualtat, també amb èxit de públic i participació: la posada en escena de la obra de teatre "En pie" per part de la companyia Arte Creciente, que després del muntatge va organitzar un debat-col·loqui sobre violència i igualtat amb el públic assistent. Tant l'obra com l'activitat de sensibilització posterior varen tenir una acollida molt positiva. Com també la va tenir la campanya "Mateixos drets, mateixes obligacions" de l'IBD, que es va fer present a la UIB els dies 23 i 24 de novembre a través de la carpa informativa i de recollida de firmes d'homes per la igualtat.

Per tancar el mes de novembre, la Càtedra va donar suport també a l'organització i desenvolupament del curs "Aspectes jurídics de la violència de gènere", portat a terme entre els dies 30 de novembre i quatre de desembre. En aquest punt hem de destacar l'altíssim nombre de persones matriculades (més de 120), que va superar les expectatives de la coordinadora i de la pròpia Càtedra. Això es mostra de la important demanda de formació que existeix a la Universitat de les Illes Balears sobre aspectes de la violència de gènere que es relacionen amb estudis que ofereix la nostra institució, i que fins el curs passat només estava essent coberta per l'assignatura optativa sobre aquest tema finançada per la Càtedra, que aquest any ha estat oferta per darrera vegada, com consta en el conveni de 2009.

El cicle anual d'activitats de la Càtedra per a 2009 es va completar el deu de desembre amb l'entrega del III Premi de Investigació sobre Violència de Gènere, atorgat per unanimitat al treball presentat per D. María Isabel Menéndez Menéndez. Al premi es varen presentar altres tres treballs (dos complint les bases i un fora de termini, que va quedar exclòs), i el guardó es va fallar per part de la Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra el 26 de novembre.