Ubicació i contacte

Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta.
Edifici Sa Riera, Palma
catedra.violencia@uib.es
https://catedraviolencia.uib.es 

Responsable

Dra. M. Magdalena Brotons Capó
Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta