PRESENTACIÓ

La violència de gènere és el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. No és un problema que afecti a l'àmbit privat i, per això, els poders públics i les institucions no poden ser aliens a aquests atacs a la vida, a la llibertat i a la integritat física i psíquica de les dones. La Universitat vol contribuir a les accions de diverses institucions en la presa de consciència d'aquesta xacra social, que suposa una flagrant violació dels drets humans.

La Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere fou creada l'any 2006 en el marc d'un Conveni de Col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Balear contra la Violència de Gènere. És tracta d'una iniciativa amb la que es vol donar suport a la formació de la comunitat universitària de la UIB en qüestions relacionades amb la igualtat real entre dones i homes. Al mateix temps, es vol potenciar la investigació científica en els estudis amb perspectiva de gènere i la difusió i projecció social d'aquests estudis a tota la ciutadania.

Així, a través de la Càtedra de Violència de Gènere, amb l'actuació conjunta de la UIB i l'administració autonòmica, es vol propiciar la participació efectiva i la integració dels diversos grups professionals i socials per eliminar la violència sobre les dones i sensibilitzar a la ciutadania sobre del principi d'igualtat entre homes i dones, per tal d'identificar-lo com un element estructural de la convivència de les societats democràtiques avançades.

Un cop extingida la Fundació Balear contra la Violència de Gènere, la col·laboració per mantenir la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere es va establir amb l'Institut Balear de la Dona, integrat en la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears. El conveni Càtedra-IBD va ser renovat entre els anys 2008 i 2011, i actualment el manteniment de la Càtedra és possible gràcies al finançament i suport de l’Institut Balear de la Dona.