Ubicació i contacte

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
Edifici Son Lledó
Palma

Adreça electrònica: catedra.violencia@uib.es
Plana web: http://catedraviolencia.uib.es 

Responsable
Dr. Antoni Aguiló
Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable